Beerlao ຊ່ວຍເຫຼືອທຸກໂອກາດທີ່ສຳຄັນຂອງລາວແນ່ນອນຖ້າເວົ້າເຖິງບໍລີສັດເບຍລາວເປັນບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ທີ່ມີການຄຽງຄູ່ແລະຄຽງຂ້າງສັງຄົມລາວມາໂດຍຕະຫລອດ
ເພາະເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຜະລິດຕະພັນທີ່ດີແລະມີຄຸນນະພາບອັນເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ນິຍົມກັນທົ່ວປະເທດລາວ, ພ້ອມນັ້ນນອກຈາກຈະມີການໃສ່ໃຈລາຍລະອຽດກັບຜະລິດຕະພັນຂອງເຄື່ອເບຍລາວແລ້ວ ທາງບໍລິສັດເພິ່ນຍັງມີການໃສ່ໃຈທຸກໂອກາດສຳຄັນແລະເລື່ອງລາວຕ່າງໆໃນສັງຄົມລາວນຳອີກ,
ໂດຍສະເພາະເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງສະຖານະກາຍທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຂອງບ້ານເມືອງເຮົາທີ່ໄດ້ມີການຊ່ວຍເຫລືອຈາກບໍລິສັດເບຍລາວ, ໃນນັ້ນ ມີທັງການຊ່ວຍເຫລືອ:

  • ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ
  • ເຫດການທາງສັງຄົມ
  • ຫນ່ວຍງານສຳຄັນຕ່າງໆ
  • ລວມໄປເຖິງການສົ່ງເສີມດ້ານການສຶກສາໃຫ້ກັບຫຼາຍແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ.

ເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າເປັນບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍຫຼາຍແບລນ ເຊິ່ງທຸກແບລນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃຫ້ກັບລາວກັນທົ່ວຫນ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ນ້ຳຫວານໄປຈົນເຖິງຜະລິດຕະພັນເບຍ.
ພ້ອມນັ້ນທາງບໍລິສັດເບຍລາວເຮົາຍັງມີການສ້າງຊື່ສຽງເລື່ອງເບຍລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກ ຈົນຊາວຕ່າງຊາດລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕິດໃຈແລະເປັນຂອງຝາກທີ່ດີກັບປະເທດເພື່ອຄົນທີ່ສຳຄັນຂອງເຂົານຳອີກດ້ວຍ.
ແລະໃນລ່າສຸດທີ່ລາວແລະທົ່ວໂລກໄດ້ພົບກັບວິກິດການລະບາດ Covid 19 ຈື່ງເຮັດໃຫ້ມາດຕະການຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງຫນ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຈາກພະຍາດນີ້ ຕ້ອງໃສ່ໃຈແລະສຸມໃສ່ການປ້ອງກັນ, ໄດ້ມີການໃຊ້ງົບມະຫາສານເພື່ອເຄັ່ງຄັດໃນການປ້ອງກັນຈຸດນີ້ ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດເບຍລາວກໍ່ໄດ້ມອບການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ 2,000,000,000 (2ລ້ານຕື້ກີບ)
ທາງເພຈເຮົາຈື່ງຂໍຊື່ນຊົມແລະຊົມເຂີຍພິເສດມາຍັງບໍລິສັດເບຍລາວນີ້ດ້ວຍ.


ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s